pierwszy

pierwszy
Ulga prorodzinna za rok 2015 nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Nadal wynosi 1.112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko dziecko oraz 2000,04 zł w przypadku trzeciego dziecka i 2700,00 zł w przypadku każdego kolejnego potomka. Nadal istnieje możliwość odzyskania ulgi także w przypadku braku podatku lub jego niewystarczającej wysokości. W takim wypadku limit odliczenia stanowi suma składek na ZUS społecznych i zdrowotnych odprowadzonych za pracownika. Należy pamiętać że w przypadku odliczenia jednego dziecka dochód podatnika nie może przekroczyć 56 tys.zł, a łączny dochód małżonków 112 tys.zł. Odliczyć od podatku można ulgę z tytułu wychowywania w roku podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych małoletnich, uczących się do skończenia przez nie 25-go roku życia oraz bez względu na wiek, pod warunkiem że jest na nie pobierany zasiłek pielęgnacyjny.
więcej >>>

pierwszy Ulga na internet nie uległa zmianie i odliczeniu za rok 2015 podlega nadal maksymalnie 760 zł poniesionych wydatków. Za poniesione wydatki uważa się kwoty faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym bez względu jakiego okresu dotyczą i jakie daty wystawienia widnieją na fakturach VAT.
Wydatki na internet nie muszą być już potwierdzone fakturą VAT, może być to każdy inny dowód z którego wynika poniesienie kosztu, np.potwierdzenie dokonania wpłaty lub przelewu.
pierwszy Z uwagi na likwidację kilka lat temu ulgi budowlanej i remontowej nie odliczysz już niestety od swojego podatku dochodowego wydatków poniesionych na remont czy budowę. Możesz jednak w inny sposób starać się o odzyskanie części poniesionych wydatków składając odrębny wniosek VZM-1. Wystarczy, że posiadasz faktury VAT dokumentujące te wydatki. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Odwiedź przygotowaną przez nas stronę www.odzyskajvat.pl poświęconą odzyskaniu części podatku VAT od materiałów budowlanych. Znajdziesz tam również informacje jak skorzystać z naszej oferty wypełnienia wniosku VZM-1.
Oferta wypełnienia Twojego zeznania rocznego PIT

Jeśli masz problem z wypełnieniem swojego zeznania rocznego PIT to nasza oferta może Cię zainteresować. Oferujemy szybkie i profesjonalne wypełnienie Twojego zeznania rocznego. Gotowy do wydrukowania PIT otrzymasz wprost na swoją skrzynkę e-mail lub jeśli wolisz wydrukujemy go i wyślemy do Ciebie listem poleconym - wybór należy do Ciebie.

Taka usługa naprawdę nie musi droga - oto nasze przykładowe ceny:

PIT-28 ryczałt, bez odliczeń, wraz z załącznikiem PIT-28/A lub PIT-28/B 40-50 zł
PIT-37 dochody na podstawie PIT-11 lub PIT-40, bez odliczeń, w zależności od ilości źródeł dochodu 20-40 zł
PIT-36 działalność gospodarcza, najem, nagrody, bez odliczeń, dochody krajowe wraz z załącznikiem PIT-B lub PIT-M, w zależności od ilości źródeł dochodu 40-60 zł
PIT-36L działalność gospodarcza, bez odliczeń, wraz z załącznikiem PIT-B, w zależności od ilości źródeł dochodu 40-60 zł
PIT-36
+ PIT-ZG
dochody zagraniczne, bez odliczeń, wraz z załącznikiem PIT-ZG, w zależności od kraju osiągania dochodów, ilości źródeł dochodu 80-120 zł
PIT-38 dochody kapitałowe, w zależności od ilości źródeł dochodu 30-70 zł
PIT-39 rozliczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości, w zależności od stopnia skomplikowania rozliczenia 50-100 zł

Odliczenia i ulgi - dodatkowy koszt 5zł-10zł za każdy załącznik PIT-O lub PIT-D.
Termin realizacji zleceń - zeznania roczne PIT wykonujemy na bieżąco i zazwyczaj w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wszystkich materiałów i informacji PIT jest gotowy do wysyłki.

Jak skorzystać z oferty czyli krok po kroku:
1. Przyślij do nas swoje dane osobowe i identyfikacyjne oraz dane dotyczące osiągniętych w 2017 roku dochodów. Wszystko możesz wysłać e-mailem na adres info@pityroczne.pl, faxem na numer 062 764-08-10 lub pocztą tradycyjną na adres podany w zakładce KONTAKT. Pamiętaj aby w wiadomości zawrzeć takie informacje jak:
  • sposób rozliczenia za 2017 rok (jako osoba samotna, wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
  • dane identyfikacyjne podatnika lub obojga podatników (małżonka w przypadku rozliczenia małżeńskiego), nazwiska i imiona, numery NIP, adresy zamieszkania*,
  • jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej w 2017 roku to przygotuj skany lub kserokopie posiadanych informacji o dochodach PIT-11, deklaracji PIT-40 osiągniętych w roku 2017 (otrzymałeś je od swojego pracodawcy lub organu z którego otrzymujesz świadczenie),
  • jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą w 2017 roku to potrzebne będą: rodzaj opodatkowania (zasady ogólne z podatkiem wg.skali, podatek liniowy czy opodatkowanie ryczałtem) dane finansowe podsumowujące rok 2017, informacje o zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy, składkach do ZUS oraz numer REGON i adres prowadzenia działalności (w przypadku dochodów z tytułu udziału w spółkach osobowych dane finansowe spółki z podaniem udziału procentowego w zyskach i stratach spółki),
  • informacje o ulgach i odliczeniach z jakich chcesz skorzystać, łącznie z podaniem ich wysokości; w przypadku ulgi prorodzinnej, podaj liczbę dzieci i ich numery PESEL,
  • w przypadku ulg i odliczeń nabytych w latach poprzednich, kontynuowanych lub niewykorzystanych odliczeń z lat poprzednich (ulga budowlana, remontowa lub odsetkowa) - informacje o wysokości odliczeń przysługujących w roku 2017,
  • wybierz organizację pożytku publicznego której chcesz przekazać 1% swojego należnego podatku, możesz w tym celu skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie ministerstwa finansów, podaj nam numer tej organizacji OPP oraz ewentualnie cel szczegółowy np.imię i nazwisko podopiecznego organizacji.
  • jeśli osiągałeś dochody za granicą to podaj nazwę Państwa, okres zatrudnienia w roku 2017 oraz koniecznie prześlij kopie lub skany odcinków wszystkich wynagrodzeń otrzymanych w 2015 roku.
* - jeśli nie chcesz podawać nam danych osobowych to będziesz musiał te dane uzupełnić samodzielnie.

2. Po wykonaniu przez nas Twojego zeznania rocznego PIT zostaniesz przez nas poinformowany o kwocie wyliczonego podatku do zapłaty lub zwrotu oraz należności do zapłaty za wykonaną przez nas usługę (zgodnie z powyższym cennikiem). Kwotę wpłacasz na nasz rachunek bankowy którego numer znajdziesz w zakładce KONTAKT.

3. Po otrzymaniu Twojej wpłaty wysyłamy do Ciebie gotowy PIT wraz z ewentualnymi załącznikami. W zależności od tego jaką formę wysyłki wybierzesz otrzymasz go wprost na swój adres e-mail lub na adres domowy (listem poleconym - dodatkowy koszt 8 zł). Wystarczy je tylko podpisać i zanieść lub wysłać do swojego urzędu skarbowego - masz na to czas do 30 kwietnia 2018.

4. Jeśli z Twojego zeznania rocznego będzie wynikało zobowiązanie podatkowe do zapłaty poinformujemy Cię na jaki numer konta powinieneś dokonać płatności, lub jeśli będziesz sobie życzył to dołączymy gotowy do wydrukowania dowód wpłaty, który będziesz mógł wykorzystać wpłacając podatek w banku lub na poczcie. PRAWDA ŻE PROSTE?

Pytania? Zapraszamy do zakładki KONTAKT w której znajdziesz formularz kontaktowy.

Wszystko jasne? Czekamy na Twój e-mail.