Oferta sporządzenia Twojego PIT

Oferujemy szybkie i profesjonalne wypełnienie Twojego zeznania rocznego. Gotowy PIT wyślemy w Twoim imieniu bezpośrednio do urzędu skarbowego, otrzymasz także jego kopię wprost na swoją skrzynkę e-mail.
Koszt kompleksowej usługi u nas już od 50 zł!
 
Przykładowe ceny:
PIT-28 np. dochody z działalności gospodarczej lub najmu opodatkowane na zasadach ryczałtu - od 60 zł
PIT-36 np. dochody z działalności gospodarczej lub najmu opodatkowane na zasadach ogólnych - od 70 zł
PIT-36 + PIT-ZG np. dochody osiągniete za granicą - od 150 zł
PIT-37 np. dochody z pracy najemnej, umów zleceń i o dzieło, rent i emerytur - od 50 zł
PIT-38 np. dochody ze sprzedaży papierów wartościowych - od 50 zł
PIT-39 np. dochody ze sprzedaży nieruchomości - od 50 zł
 
Jak skorzystać z oferty czyli krok po kroku:
 • Wyślij dokumenty, możesz zrobić to e-mailem na adres info@pityroczne.pl  lub pocztą tradycyjną na adres podany w zakładce KONTAKT. Pamiętaj także aby w wiadomości podać także informacje o sposobie rozliczenia: rozliczenie indywidualne, wspólnie z małżonkiem czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko
          Co konkretnie wysłać?
  • jeśli osiągałeś dochody z pracy, umów zleceń lub o dzieło, emeytury, renty lub otrzymywałeś zasiłek dla bezrobotnych to przygotuj informacje o dochodach PIT-11 lub deklaracji PIT-40  które otrzymałeś je od swojego pracodawcy lub organu z którego otrzymujesz świadczenie,
  • jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą to potrzebne będą: rodzaj opodatkowania (zasady ogólne z podatkiem wg.skali, podatek liniowy czy opodatkowanie ryczałtem) dane finansowe podsumowujące rok poprzedni, informacje o zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy, składkach do ZUS oraz podaj numer REGON i adres prowadzenia działalności (w przypadku dochodów z tytułu udziału w spółkach osobowych dane finansowe spółki z podaniem udziału procentowego w zyskach i stratach spółki),
  • jeśli osiągałeś dochody za granicą to podaj nazwę Państwa, okres zatrudnienia w poprzednim roku i daty uzyskania wynagrodzeń oraz prześlij kopie lub skany podsumowania swoich zagranicznych dochodów oraz odcinków wszystkich otrzymanych wynagrodzeń np.salarisy, payslipy itp.
  • w przypadku innych dochodów, np.zbycia ruchomości lub nieruchomości przed upływem okresu odpowiednio 6 miesięcy lub 5 lat od daty ich nabycia podaj informacje o wysokości uzyskanego przychodu oraz kosztu nabycia zbywanej ruchomości lub nieruchomości,
  • informacje o ulgach i odliczeniach z jakich chcesz skorzystać, łącznie z podaniem ich wysokości; w przypadku ulgi prorodzinnej, podaj liczbę dzieci i ich numery PESEL,
  • w przypadku ulg i odliczeń nabytych w latach poprzednich, kontynuowanych lub niewykorzystanych odliczeń z lat poprzednich (ulga budowlana, remontowa lub odsetkowa) - informacje o wysokości odliczeń przysługujących w tym roku,
  • wybierz organizację pożytku publicznego której chcesz przekazać 1% swojego należnego podatku, możesz w tym celu skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie ministerstwa finansów, podaj nam numer tej organizacji OPP oraz ewentualnie cel szczegółowy np.imię i nazwisko podopiecznego organizacji.
 • Wyceniamy usługę, otrzymujesz od nas ofertę na sporządzenie Twojego  PIT, wtedy zdecydujesz czy chcesz skorzystać z usługi. 
 • Dokonujesz wpłaty na podany przez nas numer rachunku bankowego.
 • Sporządzamy Twój PIT zazwaczaj w ciągu 48 godzin od otrzymania wpłaty PIT jest gotowy.
 • Wysyłka gotowego PIT na e-mail, dodatkowo jeśli z Twojego zeznania rocznego będzie wynikało zobowiązanie podatkowe to poinformujemy Cię na jaki numer konta powinieneś dokonać płatności lub jeśli będziesz sobie życzył to dołączymy gotowy dowód wpłaty, który będziesz mógł wykorzystać wpłacając podatek w banku lub na poczcie.
 • Wysyłka Twojego PIT bezpośrednio do urzędu skarbowego. Jeśli podasz nam kwotę swojego przychodu z poprzedniego PIT to wyślemy elektronicznie Twój PIT do urzędu skarbowego. Abyś miał pewność że PIT trafił tam gdzie powinien otrzymasz od nas potwierdzenie elektronicznej wysyłki UPO.  Szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu Twój PIT trafi prosto do urzędu skarbowego!

Wszystko jasne? Czekamy na Twój e-mail!
 
Pamiętaj! Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych, rozliczenie możemy sporządzić anonimowo a Ty po jego otrzymaniu uzupełnisz w nim swoje dane osobowe i identyfikacyjne.
Jesteśmy profesjonalnie działającą Kancelarią Doradcy Podatkowego, jesteśmy zobligowani prawem do zachowania w tajemnicy wszelkich danych otrzymanych w celu świadczenia usług. Nie przetwarzamy i nie udostępniamy nikomu żadnych danych pozyskanych w celu wykonania usługi. Po zakończeniu usługi dane są trwale usuwane z naszego systemu.
    Copyright ©2019 pityroczne.pl, Biuro Rachunkowe CELKOM Kancelaria Doradztwa Podatkowego
All Rights Reserved, Wszelkie prawa zastrzeżone