PIT w 2019 roku

Skala podatku dochodowego obowiązująca w roku 2019

 
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do  
  85 528

17,75 % minus kwota zmniejszająca podatek

85 528  

15 181 zł 22 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kowta zmniejszająca podatek

1.000.000  

15 181 zł 22 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kowta zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (do 30 września 2019 roku)

 

Pracownik

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25

nie więcej niż 1335,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków 111,25

łącznie nie więcej niż 2002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06

łącznie nie więcej niż 1668,72

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków 139,06

łącznie nie więcej niż 2502,56

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (od 1 października 2019 roku)

 

Pracownik

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

250,00

nie więcej niż 3000,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków 250,00

łącznie nie więcej niż 4500,00

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300,00

łącznie nie więcej niż 3600,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków 300,00

łącznie nie więcej niż 5400,00

    Copyright ©2019 pityroczne.pl, Biuro Rachunkowe CELKOM Kancelaria Doradztwa Podatkowego
All Rights Reserved, Wszelkie prawa zastrzeżone