PIT w 2021 roku

Skala podatku dochodowego obowiązująca w roku 2021

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do  
  85 528

17 % minus kwota zmniejszająca podatek

85 528  

14 539 zł 76 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

1.000.000  

14 539 zł 76 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy

 
Dla PIT za 2021 rok (rozliczana w 2022 roku) - kwota zmniejszająca waha się od 1360 zł przez 525,12 zł do 0 zł - w zależności od wysokości podstawy obliczenia podatku (dochodu podatnika)
 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

 

Pracownik

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

250,00

nie więcej niż 3000,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków 250,00

łącznie nie więcej niż 4500,00

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300,00

łącznie nie więcej niż 3600,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków 300,00

łącznie nie więcej niż 5400,00

 
    Copyright ©2019 pityroczne.pl, Biuro Rachunkowe CELKOM Kancelaria Doradztwa Podatkowego
All Rights Reserved, Wszelkie prawa zastrzeżone